Product Description

Advanced Strength Flea & Tick Shampoo (Dog)
強效天然殺蚤洗毛水 (狗用)

Item Code: VB33
Size / Volume: 12oz

  • 強效植物性配方(有效殺蚤、蚤蛋、牛蜱)
  • 強效配方,兩倍殺蚤能力
  • 經認證天然薄荷,百里香和迷迭香精油製成
  • 刺激性化學物質,適合12週以上的狗隻和幼犬使用
  • 天然迷迭香和薄荷驗證有效配方