Product Description

Petosan Toothpaste
牙膏 – 雞肉味

Item Code: PN002
Size / Volume: 50ml

  • 雞肉味方便使用及導引貓狗刷牙
  • 有效保持口腔及牙齒清潔
  • 減少口氣,清除牙垢和減少牙菌膜及牙石的形成
  • 適合每天使用,用後更無需過水(可食用牙膏)